تماس با ما

نشانی:  تهران،خیابان شریعتی- خیابان خواجه عبدالله انصاری- خیابان کرمی ابرده(14ام)- خیابان زروان-پلاک 14-واحد 10

تلفن: 22880536و 26701022

نمابر: 22869632

تبلیغات

 

    

برداشت معمول از مطالب فقط با ذکر منبع به صورت کامل یعنی با دکر عبارت «ماهنامه مهرنامه»، تاریخ و شماره مجله آزاد است. بازنشر کلی مطالب مجله به هر نحوی، اعم از چاپی، دیجیتالی یا مجازی ممنوع است.